Sikkerhedsinstruks

 • FOR SEJLADS MED MINDRE FARTØJER

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Stand Up Paddlesurf & Kitesurfing

1. Identifikation af redderen

SPIRITSURF.DK

Anne-Louise S. Jørgensen / Thomas Kleinlercher

7620 Lemvig

2. Sejladsaktiviteter

SpiritSurf.dk tilbyder undervisning i Kitesurf og Stand Up Paddle (SUP). Spiritsurf er certificeret kiteskole af Dansk Sejlunion og følger retningslinjerne derfra.

3. Identifikation af risici

 • Hypotermi.
 • Drukning.
 • Overbordfald.
 • Risiko for at drive væk fra land.
 • Kollision med andre vandsportsudøvere & objekter som for eksempelvis sten, både, havnekaj etc.
 • Vejrskifte.

4. Tiltag til at imødegå risici

Instruktøren:

 • Instruktøren er uddannet af bl.a. Dansk Sejlunion og har pligt til at udvise ”godt sømandsskab”. 
 • Instruktøren har lokalkendskab til stedet, der undervises på.
 • Instruktøren har orienteret sig om vejrudsigten på undervisningsstedet forud for sejlstart.
 • Instruktøren kan førstehjælp

Udstyret:

 • Alle bærer godkendt svømmevest, hjelm (kun kitesurf) og sikkerhedsline (kun SUP). Hvis vandet er under 15 grader skal alle bære våddragt. 
 • Udstyret til brug på dagen gennemgås og tjekkes af for eventuelle fejl og mangler inden undervisningsstart.

Undervisningen:

 • Begynder kitesurf undervisningen foregår altid på lavt vand, hvor kursisten kan bunde.

Kursisten:

 • Kursisten skal kunne svømme 200m. Dette kan fraviges, men kun ved SUP på lavt vand.
 • Kursisten må ikke være påvirket af alkohol eller andre stoffer.
 • Kursister yngre end 18 år, skal have godkendelse fra en af deres forældre.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Kitesurfing

Drager 6kvm, 7 kvm, 9kvm, 12kvm. Bar med liner. Board. Hvilken kitestørrelse, der bruges, afhænger af vindstyrke og kursistens vægt og kunnen.

SUP

ISUP med finne. Padle. Sikkerhedsline.

6. Besætningen og dens kompetencer

Instruktøren er uddannet af Dansk Sejlunion til at undervise i den pågældende aktivitet. Instruktøren skal ligeledes bære godkendt svømmevest såvel som kursisterne. Teamet fra Spiritsurf holder sig løbende up2date med Sup & Kitesurf, således kompetencerne hos instruktørerne bliver opretholdt & fornyet.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Instruktøren tjekker altid vejrudsigten forud for aktiviteten og orienterer kursisterne om denne. Undervisningen aflyses / indstilles ved vindstyrker over 12 m/s og ved farligt vejr fx torden. Ved pludselig vejrskifte under sejlads, søges mod land. 

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Ved ulykke: Førstehjælp. Stands ulykken. Hjælp tilskadekomne, giv livredende første hjælp. Alamer 112 eller SOK på 89433099, hvis nødvendigt. 

SUP

I tilfælde af træthed, kan vedkommende, der er udmattet, blive trukket med et reb, som instruktøren har med som ekstra sikkerhed. Rebet er bundet frast fra kursistens board  til instruktørens board. Går et board i stykker, kan mindst en af de øvrige boards  bære flere end en person.

Kitesurf

Begynderundervisning foregår altid på lavt vand.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Ved ulykke: Førstehjælp. Stands ulykken. Hjælp tilskadekomne, giv livredende første hjælp. Alamer 112 eller SOK på 89433099, hvis nødvendigt. 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

SUP:

Spiritsurf’s Sup lokation, befinder sig i Østershuset, 7620 Lemvig Havn. 

På whiteboard tavlen eller på et stykke papir i lokalet på havnen anføres altid, hvor mange der er taget med på turen, inklusiv klokkeslæt & dato. Herunder også hvilket område, der er taget ud i. 

KiteSurf:

Ved kitesurf undervisningen har instruktøren, der tager ud med kursusten, info på antal personer liggende i bilen. Derudover har Spiritsurf også info skrevet på whiteboard eller på en seddel i Østershuset i Lemvig, hvor og hvor mange der er ude til kitesurf undervisning den pågældende dag.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Instruktøren har pligt til at orientere kursisterne om relevante forholdsregler, der skal tages for det specifikke sted. 

Dvs. på land inden sejlads undervisningen starter, afgives instruks og informationer om sikkerhed og opførsel til søs. Herunder også sikkerhedsrisikoer forbundet med stedet, hvor undervisningen foregår.  Under aktiviteten afgives løbende instruktion. Dette gøres af instruktøren. 

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Instruktøren nedfælder et hændelsesforløb. Denne drøftes herefter med øvrige personale hos Spiritsurf med henblik på at undgå lignende hændelser i fremtiden. I den forbindelse vurderes også, om der skal foretages justeringer i sikkerheds instruksen. 

13. sejlområde

Kitesurf:

Afhængig af vindretning, sejles der på Ferring Sø, Haarum & Ryletov. 

Haarum – hvad skal man passe på: 

I vinterperioden er brætsejlads forbudt fra 1. oktober til 29. februar. 

I forhold til kitesurfing er det vigtigt at passe på ved start og landing pga. vindstød. Dertil kan vandet ofte være for lavt. Man skal derfor være opmærksom på høj – og lavvande. Ca. 150 m mod øst bliver vandet meget dybere, således man ikke kan bunde. Kitesurf undervisningen foregår hovedsageligt ud fra spottet og ud mod nordlig retning. Kommer man ud i sejlranden, er der også dybt ellers ret fladt vand over det hele. 

Bedst at kitesurfe med våddsko, da man kan skære sig på muslinger.

Ryletorv

Kitesurf spottet til undervisningen foregår hovedsagelig ud mod nordlig retning. Afhængig af tidevand kan det pludselig blive dybt. Bedst at kitesurfe med våddsko, da man kan skære sig på muslinger. Man kan også kitesurfe i lagunen. I lagunen ligger en gammel alu båd, som man skal passe på – ikke at støde på – kan ses ved lavvande, men der er markeret en flydendedunk ovenover båden. 

Ved start og landing på land skal man desuden passe på fiskerbådene på land og planlægge sin start og landing i forhold til disses placeringer.

Ferring Sø

Man må godt kitesurfe i Ferring Sø. I den sydlige og nordlige del af søren er der lavt vand. Spiritsurf underviser hovedsageligt i den norlige del af søen, når vinden kommer fra syd. I midten af søen er vandet dybt. 

Det anbefales at kitesurfe med våddragt, da vandet, ifølge Lemvig kommune, ikke er 100 % rent. Vådsko er også anbefalesværdigt, hvis sten eller andet kan skade fødderne.

Dertil skal tes hensyn til svaner i søens kanter. 

Her er et link til en spotbeskrivelse af de forskellige KiteSpots, som undervises på. Alle kitespots beliggende i Lemvig kommune:

SUP: Lemvig havnebugt

Der sejles hovedsageligt i området udenfor lemvig havn. Der skal især tages hensyn til andre fartøjer, således kollision ikke opstår. Instruktøren bestemmer, hvor der sejles i forhold til vejrforholdene den pågældende dag.

Anne-Louise Saikkonen Jørgensen, 24/05-2020